Werkwijze

Hoe werk ik?

Ik maak gebruik van verschillende technieken en interventies, afhankelijk van de leeftijd van het kind.
Bij jonge kinderen maak ik gebruik van spelmateriaal, visualisaties, verhalen, tekeningen. Bij oudere kinderen ligt het accent meer op de gesprekstherapie. Wat ziet, hoort, denkt en voelt het kind/de jongere en welke veranderingen zijn hierin wenselijk.
Bij jongeren ga ik bij voorkeur eerst een gesprek met hen aan, alvorens ik met de ouders praat.

Kosten

intakegesprek 60,-*
kindbegeleiding 60,-*
ouderbegeleiding 60,-*
groepstraining 'Ik ben een kei' 200,-**
groepstraining 'Met plezier naar school' 200,-**
KIES-training (kinderen in echtscheidingssituatie) 250,-**

*
**
per uur, exclusief BTW
per persoon voor de gehele sessie, exclusief BTW